ไม่มีประเทศใด ในโลกนี้ อุดมสมบูรณ์ เทียบเท่าประเทศไทย

เสาไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เพจข่าวสาร ชายแดนใต้ ได้เผยแพร่เรื่องราวโดยโพสต์ข้อความระบุว่า “ไม่มีประเทศใดในโลกนี้ ที่จะมีความอุดมสมบูรณ์ เทียบเท่าประเทศไทย ซึ่งนอกจาก ในน้ำมีปลา ในนามีข้าวแล้ว บนเสาไฟฟ้ายังมีฟักกับแก้วมังกร อีกด้วย”

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

ภาพจาก ข่าวสารชายแดนใต้

ภาพจาก ข่าวสารชายแดนใต้

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

อุดมสมบูรณ์จริงๆ

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ ข่าวสารชายแดนใต้

Related posts