สาธารณสุขเตือน กินเนื้อหมู สุกๆ ดิบๆ เสี่ยงป่วย โรคไข้หูดับ ล่าสุดเสียชีวิตแล้ว 1 ราย หูดับอีก 4 ราย

โรคหูดับ

มีรายงายข่าวเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท พบผู้ป่วยโรคไข้หูดับแล้ว 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย

โดยพบในอำเภอหนองมะโมง 2 ราย ได้แก่ตำบลวังตะเคียน 1 ราย(เสียชีวิต) ตำบลกุดจอก 1 ราย อำเภอหันคา พบที่ตำบลไพรนกยูง 1 ราย และ อำเภอมโนรมย์ ที่ตำบลอู่ตะเภา 1 ราย พบผู้ป่วยสงสัยอาการเข้าได้กับโรค ที่อำเภอเมือง 1 ราย อำเภอมโนรมย์ 1 ราย อำเภอเนินขาม 1 ราย(เสียชีวิต) และอำเภอวัดสิงห์ 1 ราย

และส่วนพื้นที่ที่ยังไม่พบผู้ป่วย 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสรรพยา และ อำเภอสรรคบุรี โรคนี้ติดต่อจากหมู พบต้นต่อว่าเคสที่ติดเชื้อโรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส มา ไปรับประทานหมูที่ถูกเลี้ยงโดยไม่ถูกสุขลักษณะ โดยทำมารับประทานแบบสุกๆดิบๆ

จึงได้มีแนวทางในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม และรักษาโรค เชิงรุก ให้ อสม.เคาะประตูบ้านให้ความรู้เรื่องโรคแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้ประชาชน เรื่องการไม่รับประทานเนื้อหมูสุกๆ ดิบๆ

ประสานปศุสัตว์สำรวจ ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และตรวจคุณภาพเนื้อสุกร ร้านค้าให้ได้มาตรฐาน ผู้นำชุมชนประกาศเสียงตามสายในชุมชนเป็นประจำ ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

ในทั้งนี้ ด้านสถานพยาบาลของสาธารณสุข ทุกแห่ง ในจังหวัดชัยนาท คัดกรองผู้มารับบริการ หากพบอาการที่เข้าได้กับโรคหูดับร่วมกับพฤติกรรม มีช่องทางการปรึกษาแพทย์และแนวทางการรักษา ส่งต่อทุกสถานบริการ

Related posts